Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6549411

צור קשר

mazkirut@gaha.co.il

שלח דוא"ל


מזכיר הקיבוץ - בועז ירדני

מנהל עסקי - דגן שוחר

7 חברי ועד הנהלת האגודה הקהילתית השיתופית: "אחות גבת":
תמי דותן, ליאת שילובסקי, אלון נגרי, יעל צפריר, הילה לוי-גולן

ועד הנהלת האגודה השיתופית החקלאית (האגש"ח) - גבת ע"ש קדושי פינסק:
רוני פויס-נהרן, רוני פרחי, זהר כהן, סהר מיטל, אלון שמר, רותי שריג יו"ר האגודה השיתופית קיבוץ גבת ע"ש קדושי פינסק - צבי צור

יו״ר האגודה השיתופית - אחות גבת - כליל כנעני

דוברות ותקשורת - סיון ברושי
יצירת קשר
מזכירות גבת 04-6549411
דוא"ל: mazkirut@gaha.co.il

דוא״ל דוברות: dovrutgvat@gmail.com

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות